Orotariko zaharberritzeak, egitura sendotzeak eta akaberak

Etxebizitzen barruan hainbat zaharberritze egiten dira, bai mantenu lanetarako edo baita bertako guneen eraldaketarako ere

Askotan, etxebizitza zaharren erosle berriek, aldaketak eta birbanaketak aurrekiusten dituzte beraien beharretara eta gustura egokitzeko.

Garrantzitsua da, zer eta nola egin kontruktibotik eta erabilgarritasun aldetik egokia izan dadin.

Aurreko lerroetakoaren haritik tiraka, gaur egun ere, lokal komertzialak etxebizitzan bihurtzearen behar hori sortu da. Lokal hauen erabilera aldaketa bat ematen ari da, bizimodua aldatzen ari delako, beharrak aldatzen ari direlako eta ohikoa bihurtzen ari da lehen bulego edo biltegia zen espazio bat, gaur egun etxibizitza bihurtzea.

Kontutan hartu beharrekoa da, aldaketa hauek ere, askotan instalakuntzen berritzea eskatzen dutela. Instalakuntza hauek, gaur egungo araudia bete behar dutela kontutan hartu behar da.

Bukatzeko, aurreko hamarkadetan eraiki diren etxebizitzen egiturak sendotzea, atal garrantzitsu bat dela iruditzen zaigu.  Hormigoi armatuak, hainbat urtetan frogatu du, edonolako eskakizunei erantzun bikaina ematen diela. Askotan, aurreikusten zena baina gehiago.

Hala ere, batzuetan eta denborarekin kanpo eragilerak direla eta, kalteak pairatu ditzake hormigoiak. Eta horrela, eraikinaren egituraren egoera koloka jarriaz. Ia kasu gehienetan zaharberritzeekin konpontzen dira. Hala ere, eraisketa edota konponketa desegokiak egin ez daitezen.

Gaur egun, egituraren azterketa zehatz baten ondoren eta puntako teknologiadun material eta herramintekin,  obra asko aurrera atera daitezke, bestela aterako ez liratekeenak.

Etxebizitza bainugela (Irun)
Casa Nicolasa pentsioa (Donostia)
Baserria (Aginaga)